Informatie voor verkeersregelaars (VKR’s)

Welkom op de pagina voor Verkeersregelaars. Op deze pagina staat zo veel mogelijk -zo niet alle- informatie om je op weg te helpen om de Ride4KiKa in goede banen te leiden. Als er iets mocht missen, aarzel niet om het ons te vragen.

Inhoudsopgave

Aanmelden, vragen en opmerkingen

Wil jij je aanmelden als (motor)Verkeersregelaar tijdens dit mooie evenement of heb je opmerkingen of vragen?

Stuur ons een mailtje, dit kan naar info-at-ride4kika.com.

Procedure aanmelding als verkeersregelaar

 • Stuur een email naar info-at-ride4kika.com met je verzoek tot aanmelding
 • Het team stuurt je de aanmeldingscode retour voor het volgen van de verplichte verkeersregelaars-instructie
  • Ga naar www.verkeersregelaarsexamen.nl en voer deze code in
  • Volg de instructie (indien nodig) en slaag voor het examen
  • Download je instructieverklaring en stuur deze naar info-at-ride4kika.com
 • We sturen je zo snel mogelijk een link waar je via een vragenlijst je voorkeuren in kan vullen
  • Wel of geen motor, heb je verkeersregelaarskleding, communicatie en meer
 • Als je met de colonne mee rijdt, rij mee tijdens minimaal 1 voorrij-dag om de route te leren kennen
 • Tussen je moment van aanmelden en 21 april, de dag van de Ride4Kika krijg je informatie per email
 • Op 21 april verwachten we je rond 08:00 uur bij de startlocatie op het Mastspoor in Huizen

Belangrijke data

 • Week 6 (05-02 tm 11-02) – Herinnering inleveren instructieverklaring
 • Week 7 (12-02 tm 18-02) – Enquete met betrekking tot voorkeuren (voorrijdagen, kleding, inzet, etc)
 • 20 maart 2024 – Beschikbaar stellen route in GPX formaat
 • 24 maart 2024 – Eerste voorrij-dag
 • 30 maart 2024 – Tweede voorrij-dag
 • 31 maart 2024 – Laatste mogelijkheid volgen en behalen instructie verkeersregelaar (opgerekt naar 14 april)
 • 7 april 2024 – Derde voorrij-dag
 • 14 april – Ingelaste voorrij dag
 • 14 april – Deadline volgen en behalen instructie verkeersregelaar
 • 17 april – Bekendmaken punten statische verkeersregelaars
 • 21 april 2024 – Ride4Kika gaat van start

Informatie voor de motor-verkeersregelaar

De Colonne

De Colonne (alle voertuigen van Ride4KiKa) bestaat uit voornamelijk motoren (en zijspannen/trikes) en hier en daar een auto. De deelnemers in de stoet rijden zoveel mogelijk ‘baksteensgewijs’. Dat wil zeggen: om-en-om links en rechts op de rijstrook. Dit zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk voertuigen op de weg kunnen rijden in een zo’n kort mogelijke lengte. Dit zorgt er ook voor dat de hinder voor de overige weggebruikers zoveel mogelijk wordt beperkt.

Verkeersregelaars (jij!) zorgen ervoor dat de stoet zoveel mogelijk ongehinderd haar weg kan vervolgen. Dit betekent dat je wordt ‘weggezet’ op plekken waar kruisend verkeer moet worden tegengehouden. Ook de VKR’s rijden ‘Baksteensgewijs’, halen elkaar niet in en houden zich aan de geldende verkeersregels.

De verkeersregels

De moet je ten alle tijde houden aan de geldende verkeersregels wat betreft snelheid en gedragingen. Dat wil dus zeggen: niet rechts inhalen, geen 100km/h rijden waar 50km/h is toegestaan, enzovoort. Uitzonderingen op de verkeerstekens en -borden zijn uiteraard je collega-verkeersregelaars die op dat moment het verkeer regelen. Zij kunnen je toestemming kunnen geven om bijvoorbeeld door rood te rijden. Al hun aanwijzingen gelden voor iedereen, dus ook voor jou.

Hulpdiensten hebben altijd voorrang indien zij licht- en geluidssignalen voeren. Hoor je ergens een sirene maar weet je niet precies waar die vandaan komt en het geluid komt toch dichterbij? Dan kun je alles stilzetten, ook de stoet als dat nodig lijkt. Kijk vervolgens in alle richtingen of je de hulpdienst kunt zien en laat jezelf ook zien aan de hulpdienst met een algemeen stopteken. Dit zegt de chauffeur van de hulpdienst dat het verkeer wordt geregeld en dat zij er vanuit gaan dat jij het verkeer hebt stilgezet. Nadat de hulpdienst is gepasseerd laat je de stoet weer doorgaan. Als de hulpdienst uit een richting komt die echt vaststaat, kun je de stoet stilzetten en die richting laten rijden om zodoende de hulpdienst te helpen. Geef uiteraard de stoet pas weer een oprijteken als je het verkeer vanuit de richting van de hulpdienst weer hebt stilgezet.

Opbouw van de Colonne

De Colonne is opgebouwd uit een aantal segmenten:

 • Spitsers
 • RC-VKR (Road Captain voor de VKR’s)
 • Groep VKR’s
 • Herkenningsvoertuig met ‘Ride4KiKa’-vlag
 • Road Captain
 • De Stoet
  De stoet bestaat uit Marshalls met daarachter een x aantal motorrijders. De Marshalls zijn verantwoordelijk voor ‘hun groep’ in de stoet die uit ongeveer 50 motoren bestaat. Deze Marshalls regelen in principe geen verkeer maar geven aan de Road Captain door hoe het verloop van de stoet eruit ziet. Het aantal van 50 motoren kan hoger of lager zijn, afhankelijk van het aantal Marshalls en het aantal deelnemers.
 • EHBO-er(s)
 • Sluitrijder

Taken van de verschillende rollen in de Colonne

De Spitsers rijden helemaal vooraan en vooruit om opkomende kruisingen te bekijken en te blokkeren. Ze geven aan de RC-VKR door hoeveel VKR’s ze nodig hebben voor de kruising die moet worden afgezet.

De RC-VKR rijdt vlak voor alle beschikbare VKR’s en heeft dus zicht op het aantal VKR’s dat ingezet kan worden. Des te meer VKR’s er achter de RC-VKR rijden, des te verder kunnen de Spitsers vooruit werken.
Rijd je redelijk dicht achter de RC-VKR, dan is het zaak dat je goed oplet wat voor signalen de RC-VKR geeft. Er zijn grofweg drie signalen die van belang zijn:

 • Linkerhand, aantal vingers en wijzend naar voren
  Steekt de RC-VKR bijvoorbeeld drie vingers op en wijst hij vervolgens naar voren, dan gaan de eerste drie VKR’s die achter de RC-VKR rijden naar voren. Daar komen ze een Spitser tegen die ze vertelt wat moet worden afgezet. Bij drie VKR’s zou dit bijvoorbeeld een rotonde kunnen zijn: een om de linkerbaan te blocken, een om de arm van rechts te blocken en een derde voor een voorrangs-fietspad.
 • Linker- of rechterhand, aantal vingers, wijzend naar een zijstraat
  Wanneer de RC-VKR één vinger omhoog houdt met zijn rechterhand en naar rechts wijst richting een zijweg, dan kun je er vanuit gaan dat de RC-VKR wil dat de eerste VKR achter hem de zijstraat blokkeert die hij aanwijst. Dit kan een zijweg zijn, maar ook een VOP (zebrapad) of fietspad, bijvoorbeeld na een rotonde.
 • Gecombineerde signalen
  Wanneer er twee wegen moeten worden geblokkeerd (bijvoorbeeld links en rechts) zal de RC-VKR eerst een hand omhoog houden met twee vingers. Dat betekent dat hij twee VKR’s nodig heeft. Vervolgens wijst hij naar links en naar rechts ten teken dat hij wil dat deze twee VKR’s de beide zijwegen gaan blokkeren.

In principe zijn dit de signalen die de RC-VKR aangeeft op aanwijzing van de Spitsers. Echter, het kan voorkomen dat de Spitsers niet op tijd kunnen doorgeven wat ze nodig hebben. In dat geval zal de RC-VKR uit eigen inzicht ook VKR’s wegzetten. Let dus goed op wat de RC-VKR aangeeft en volg zijn aanwijzingen op.

 • De Stoet
  De Stoet bestaat uit Marshalls en de deelnemers. De Marshalls hebben contact met de Road Captain en de Sluitrijder(s). Ze geven voortdurend updates over de gereden snelheid, of er gaten vallen, of er mensen uitgevallen zijn, pech hebben, etc.
 • EHBO-er
  Dit spreekt voor zich: de EHBO-er(s) zorgen voor de eerste zorg bij een calamiteit. Omdat ze achteraan rijden komen ze vanzelf de calamiteit tegen. Het kan dus voorkomen dat de EHBO-er de Stoet verlaat om eerste hulp te bieden.
 • Sluitrijder(s)
  Een of meerdere Sluitrijders sluiten de Colonne af. Ze zijn herkenbaar aan een groen hesje en geven het overige verkeer een algemeen oprijteken. De VKR’s beëindigen hun werkzaamheden zodra ze de Sluitrijder zien (zie onder) en sluiten aan vóór de Sluitrijder.

Wat te doen als je wordt weggezet?

 • Als het jouw beurt is om ergens te gaan staan zorg je ervoor dat je je motor veilig parkeert, dus op een plek waar je het verkeer niet hindert en vanwaar je snel weer op kunt stappen als je klaar bent.
 • Wanneer je staat, bekijk je de situatie. Wat is de bedoeling? Waar komt de stoet vandaan? Waar gaat de stoet heen? Zorg ervoor dat je voor jezelf een plan maakt hoe je het beste het verkeer kunt regelen.
 • Zorg ervoor dat je veilig staat, dat je een vluchtweg hebt en dat je -indien nodig- hulpdiensten door kan laten**. Op rotondes kan dat betekenen dat je de hulpdienst tegenstrooms zal moeten laten gaan. Houd daarbij ook rekening met verkeer dat vanaf een andere ‘poot’ van de rotonde op komt rijden. Kan een hulpdienst er niet makkelijk langs, dan heb je de bevoegdheid om de stoet stil te zetten. De eerste Marshall die merkt dat hij niet verder kan rijden zal dit melden bij de Road Captain. Zodra het weer begint te rijden zullen de Marshalls en de Road Captain snel op de hoogte zijn. Blijf alert en blijf de omgeving scannen.
 • Het kan enige tijd duren voordat de hele stoet voorbij is. Als al het verkeer stilstaat kun je het eerste voertuig aanspreken en vertellen wat er voorbij komt. Je kunt ook meerdere voertuigen aanspreken als je inschat dat het eerste voertuig niet van plan is toch op te rijden.
 • Word je ver van tevoren weggezet? Zet je motor dan veilig neer en maak een plan en begin pas met regelen wanneer dat nodig is. Het kan voorkomen dat de Spitsers verder naar voren werken omdat er een druk punt aan zit te komen en meerdere VKR’s wegzetten ter voorbereiding op drukkere verkeerssituaties.
 • BELANGRIJK: blijf het verkeer regelen totdat je de Sluitrijder hebt gezien!
  De Sluitrijder(s) herken je aan een groen hesje. Mogelijk rijdt er vlak vóór de Sluitrijder een EHBO-auto waardoor je de Sluitrijder niet goed kunt zien. Zodra je de Sluitrijder ziet geef je nogmaals ter verduidelijking een algemeen stopteken voor al het verkeer, stap je op je motor en sluit je vóór de Sluitrijder aan. De Sluitrijder geeft het verkeer een algemeen oprijteken.
  Er kunnen gaten vallen. In dat geval kan het voorkomen dat er andere voertuigen uit de richting van de stoet komen. Blijf in dat geval het verkeer regelen. Verlaat in geen geval je post vóórdat je de Sluitrijder hebt gezien!
 • LET OP: de Sluitrijder geeft het verkeer een algemeen vrijgeef-teken. Zie je de Sluitrijder dus aankomen, maak je dan klaar om snel te vertrekken, maar geef zelf de kruising niet vrij. Geef in géén geval een oprijteken. Wat helpt is wanneer je de Sluitrijder ziet, het verkeer duidelijk te maken dat ze nog steeds moeten blijven staan door een laatste stopteken te geven, naar je motor te lopen en je klaar te maken voor vertrek. De Sluitrijder zal de kruising oprijden en je de gelegenheid geven voor hem/haar weg te rijden. Vervolgens zal de Sluitrijder de kruising klaarmaken voor het vrijgeven en het vrijgeef-teken geven.

Andere zaken om in de gaten te houden

 • Ben je klaar met een taak? Rijd dan inhalend maar rustig weer naar voren en sluit achteraan in de groep verkeersregelaars. Zorg ervoor dat je het overige verkeer niet hindert en/of gevaarlijke situaties creëert. Het links passeren van een middengeleider is niet toegestaan, evenmin het ‘verkeerd om’ nemen van rotondes.
 • Kom je tijdens het naar voren rijden een situatie tegen waarvan je denkt: “daar is écht een VKR nodig”? Dan mag je daar uit eigen beweging gaan staan. Ook hier gelden alle aanwijzingen die hierboven staan. Rijd ook pas weg zodra je de Sluitrijder hebt gezien, tenzij het zeer duidelijk is dat die ene auto op dat kleine zijweggetje die je hebt stilgezet écht niet gaat rijden. Dit wegrijden geldt alléén als je niet bent weggezet door een Spitser of de RC-VKR.
 • Kom je ergens (tijdens het naar voren rijden, of als je nog in de groep VKR’s rijdt) een Spitser tegen? Neem die dan altijd direct over!
 • Merk je dat deelnemers niet goed in de spiegel kijken? Blijf dan altijd rustig en beheerst en wijs de deelnemer dan op het gebruik van de spiegel door naar de spiegel te wijzen. Blijf kalm en ga vooral niet toeteren, schelden of halsbrekende toeren uithalen. Deelnemers genieten namelijk ook van de rit en kunnen vergeten in de spiegels te kijken. Heb daar begrip voor.
 • Houd rekening met fietsers, voetgangers en kinderen!
  Deze weggebruikers hebben laten zien dat ze het eigenlijk niet zo leuk vinden om een tijd stil te staan. Met name kinderen kunnen soms erg onvoorspelbaar zijn. Concentreer je dus niet alleen op het verkeer dat je hebt stilgezet maar zeker ook op deze weggebruikers.
 • Het kan voorkomen dat iemand het niet eens is met jouw aanwijzingen: een automobilist die koste wat kost ergens heen moet, een fietser of voetganger die een gaatje in de stoet benut om over te steken, etc. Hoewel jij als verkeersregelaar verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de kruising die je controleert, zijn dit soort dingen onvermijdelijk.
  Een veelgemaakte ‘fout’ is dat je een fietser/voetganger midden op de rijbaan stilzet of terugstuurt. Dit creëert een extra risico; doe dit dus niet. Geef wel doormiddel van een extra stopteken aan de rest aan dat zij dit niet ook mogen doen. Voor hardnekkige automobilisten is een geduldig praatje meestal voldoende. Geef vriendelijk en geduldig aan dat de automobilist helaas niet door mag en probeer begrip te kweken. Dit kun je doen door te vertellen waar de rit voor bedoeld is en dat de stoet binnen een paar minuten voorbij is. Wat belangrijk is is dat je rustig blijft en de-escalerend te werk gaat.
  Rijdt een automobilist toch door terwijl hij/zij dit niet mocht omdat je hem/haar een stopteken hebt gegeven, probeer dan het kenteken van de auto, het tijdstip en plaats (kruising) op te schrijven. Geef dit door op het eindpunt aan een van de crewleden; wij zullen dan proberen deze persoon op financiële wijze erop te wijzen dat het negeren van aanwijzingen van verkeersregelaars echt geen goed idee is.
 • Tijdens dit soort afleidingen is het belangrijk dat je je taak als verkeersregelaar niet uit het oog verliest. Je kunt een praatje maken met de eerste paar voertuigen, maar houdt wel zicht op de kruising en zorg ervoor dat je zichtbaar bent en blijft zodat iedereen ziet dat de borden, verkeerslichten, etc nu even niet gelden.

Voorrijden/verkennen van de route

Er zijn een aantal data waarop we de route zullen gaan voorrijden en verkennen. Het is verplicht voor elke verkeersregelaar op de motor om minimaal 1x de route samen met het team voor te rijden. Je mag zelf weten hoe vaak je meerijdt, echter 1x is minimaal gewenst. Zonder voorrijden kunnen we je niet inzetten als begeleider van de stoet op de motor, eventueel wel als verkeersregelaar op vaste posten.

De volgende data zijn geprikt als voorrij-dagen:

 • Zondag 24 maart
 • Zaterdag 30 maart
 • Zondag 7 april
 • Zondag 14 april

De aanvang op de voorrijdagen is 11:00 uur. Startlocatie is het begin van de Ride4Kika namelijk op het parkeerterrein bij het Mastspoor in Huizen. De route zal op 20 maart 2024 beschikbaar worden gesteld zodat je deze kan uploaden naar een eventuele routesysteem.

Na afloop van de voorrijdagen (14 april onder voorbehoud) is er een korte evaluatie en instructie. Ook kunnen knelpunten en opmerkingen besproken worden die je onderweg bent tegengekomen. We verzamelen hiervoor bij de volgende locatie:

Molukse Stichting “Gosepa“
Gooierserf 122
1276KV in Huizen.

Informatie voor de niet-motor verkeersregelaar

Werkzaamheden

Er zijn locaties op de route waar het beter is om ruim van te voren aanwezig te zijn. Dit zijn meestal de wat drukkere kruisingen met stoplichten. Als je niet met een motor de colonne kan of wil begeleiden, kan je dit aangeven op de enquete die rondgestuurd zal worden. Je wordt dan ingedeeld in een team van verkeersregelaars die vooraf vaste punten op de route aangewezen krijgen. Je kan dan zelf, of met elkaar, naar de locatie toerijden, je voorbereiden en op tijd de kruising veilig maken voor de stoet.

In het team van verkeersregelaars wordt vooraf de strategie bepaald en wordt er 1 persoon aangewezen die op die locatie de leiding zal nemen. Dit kan de beroeps-verkeersregelaar zijn die in principe bij elk team aanwezig is maar dit hoeft niet.

Als de colonne voorbij is, volgt er een duidelijk herkenbare laatste motor of auto. Daarna kan de kruising weer vrij worden gegeven en moet het verkeer weer veilig op gang worden geholpen. Als dit gedaan is, kan het team zich verplaatsen naar de volgende locatie, naar de pauze locatie of naar het eindpunt in Huizen.

Instructie en voorbereiding

Op de ochtend van het evenement zal er een instructie plaatsvinden. Ook wordt er een post-taakinstructie per mail naar alle verkeersregelaars verzonden die op vaste locaties staan. Naast de instructie op locatie en de post-taak instructies worden er voor de motor-verkeersregelaars een drietal voorrij-dagen georganiseerd. Deze zijn verplicht voor de motor-verkeersregelaars (minimaal 1 keer) en optioneel voor de niet-motor verkeersregelaars. Mocht je hier interesse in hebben, je bent van harte welkom. Overleg wel even vooraf of er vervoer voor je is als je zelf geen motor of auto ter beschikking hebt.

Veelgestelde vragen

 • Is een VKR-hesje verplicht?
  • Ja, om het verkeer te mogen regelen is het dragen van tenminste een VKR-hesje verplicht. Het kan helpen om ook een fluitje bij je te hebben voor extra aandacht, maar dat is niet wettelijk verplicht.
 • Hebben jullie VKR-hesjes?
  • We zijn niet in het bezit van 50+ verkeersregelaars hesjes. Daarom verwachten en hopen we dat je zelf zorgt voor een officieel verkeersregelaarshesje. Er zijn een klein aantal reserve-hesje, die in noodgevallen gebruikt kunnen worden.
 • Vergoeding (on)kosten
  • De Ride4Kika betreft een evenement om geld op te halen voor een goed doel. Het bestuur heeft besloten om geen vergoeding uit te betalen voor benzine, kilometers, vervoerskosten en eventueel uurtarief. Wel wordt er een lunch aangeboden aan alle vrijwilligers
 • Verzekering
  • De gemeente Huizen heeft een vrijwilligers verzekering die ook dit evenement dekt. Dit is een zogenaamde secundaire verzekering. Pas als de eigen verzekering de schade niet dekt, kan een beroep worden gedaan op de vrijwilligersverzekering van de gemeente Huizen.