Regels & richtlijnen

Om de Ride4KiKa goed te laten verlopen moeten een paar regels en richtlijnen gehandhaafd worden. Hieronder wordt beschreven wat de regels zijn. Indien je wilt meedoen aan de Ride4KiKa heb je je aan deze regels en richtlijnen te houden. Dit is puur voor onze veiligheid en de veiligheid van de mensen om ons heen.

Rijd je mee, dan ga je automatisch akkoord met deze regels en richtlijnen

Op de startlocatie van de Ride4KiKa zal er uiteraard nog korte briefing plaatsvinden.


 • Tijdens de Ride4KiKa is iedereen verantwoordelijk voor zichzelf
  De organisatie kan NIET aansprakelijk worden gesteld in geval van ongevallen, schade, boetes, etc.
 • Wij rijden in baksteenformatie
  Dit houdt in dat de eerste rijder achter de Roadcaptain rechts op de rijbaan rijdt, de rijder erachter zal links op de rijbaan rijden. Enzovoorts. Dit is het veiligst en hierdoor is er een duidelijk overzicht voor de Roadcaptain en achterrijder. Het kan voorkomen dat er twee rijders achter elkaar rijden. Het is dan de bedoeling dat je zelf bedenkt dat je de baksteen-formatie weer toepast. Rijd je dus achter iemand in plaats van schuin achter iemand, verplaats je dan rustig naar de andere kant dan die van je voorganger. Degene die achter je rijdt zal hetzelfde doen totdat iedereen weer in baksteenformatie rijdt. Deze baksteenformatie houden we steeds aan tenzij anders aangegeven door verkeersregelaars (VKR’s) en/of leden van de organisatie. Zorg ervoor dat je met je voorwiel altijd achter het achterwiel van je voorligger rijdt. De voorligger is in dit geval de motor die schuin voor je rijdt. Mocht deze motor namelijk plotseling moeten uitwijken, dan kan dat op een veilige manier zonder jou af te snijden met alle mogelijke gevolgen van dien.
Baksteensgewijs rijden zorgt voor meer veiligheid
 • De sluitrijder rijdt in het midden van de weg waardoor hij tussen de groep kan kijken. Dit geldt continue tijdens de rit tenzij hier het handsignaal wordt gegeven dat er achter elkaar wordt gereden.
 • Indien er problemen zijn die voor de rit bekend zijn, geef dit tijdig aan bij de organisatie
  Geef het door zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Geef het ook door als je van plan bent eerder af te haken Wij houden namelijk in de gaten of wij compleet zijn.
 • Blijf bij elkaar
  Probeer -op veilige afstand- bij elkaar te blijven, maar laat geen grote gaten vallen. Probeer in ieder geval elkaar in het zicht te houden.
 • Het ‘Harmonica-effect’
  Het ‘bij elkaar blijven’ veroorzaakt een harmonica-effect. Net als op de snelweg is het zo dat des te verder je rijdt achter remmend of optrekkend verkeer, des te harder je moet remmen/optrekken om dit te compenseren.
  Belangrijk: zorg ervoor dat je het remmen en optrekken zo vloeiend mogelijk laat verlopen. Dit kun je doen door ongeveer in het midden te gaan rijden tussen je voorligger en degene achter je in het gat dat is ontstaan. Je kunt dan langzaam optrekken om weer uit te komen op de veilige volgafstand tot je voorligger. Pas dit zeker toe als er grote gaten vallen; ga niet racen om weer bij te komen. De rijders achter je zullen dan nóg harder moeten optrekken om ook bij te komen. Valt er dus een gat: trek rustig en beheerst op en rijd rustig naar je voorligger om de rijders achter je de gelegenheid te geven dit ook te doen. Zo houd je het veilig voor jezelf en elkaar.
 • Bij rotondes en verkeerslichten worden er Roadblockers en/of verkeersregelaars ingezet
  Dit houdt in dat zij indien dit veilig kan, de rotonde en/of kruisingen zullen blokkeren waardoor de groep er veilig doorheen kan. Deze Roadblockers en verkeersregelaars zijn al gebriefd en getraind.
 • Kom met een volle tank bij de verzamelplaats
  Bij binnenkomst in Huizen vanaf de A27 kun je tanken bij de Shell aan de Bovenmaatweg.
  Komende vanaf de A1 kun je tanken bij de Esso op de Ambachtsweg.
  Onderweg tanken is niet nodig aangezien de rit voor verreweg de meeste motoren kort genoeg is om in z’n geheel uit te rijden. De startlocatie is ook de eindlocatie; tanken kan ook daar weer.
 • Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars moeten ten alle tijden opgevolgd worden
  Dit erg belangrijk; de organisatie en de verkeersregelaars proberen de veiligheid van eenieder te waarborgen.
 • Tijdens de Ride4KiKa zullen wij ons aan de normale verkeersregels houden
  Stunten (Wheelies, Stoppies, Burnouts etc.) wordt niet geaccepteerd.
  Houdt je aan de maximum toegestane snelheid en de overige verkeersregels, tenzij je aanwijzingen krijgt van verkeersregelaars. Dit betreft bijvoorbeeld het door rood rijden op kruisingen, straten inrijden waar dit normaal gesproken niet mag, rijden over fietspaden, etc.
 • De RoadCaptain rijdt te allen tijde vóór de groep
  De RC heeft de route en communicatiemiddelen. Haal deze dan ook niet in. Indien je de RC inhaalt en hierdoor de groep uit het oog verliest, is het je eigen verantwoordelijkheid. Haal de Roadcaptain NIET in!
  (Uitzondering op het inhalen van de RoadCaptain zijn Verkeersregelaars, hulpdiensten, EHBO-ers en mensen van de organisatie)
 • Tijdens de rit rijdt een Sluitrijder mee
  De Sluitrijder is te allen tijde de laatste rijder van de groep. De Sluitrijder staat voortdurend in contact met leden van de organisatie, de Verkeersregelaars en de RoadCaptain om te helpen de rit in goede banen te leiden.
 • Rijders met weinig vermogen of ervaring raden wij aan voorin de groep te rijden
  Bij een lange stoet rijders is het zo dat er voorin de groep rustiger wordt gereden dan achterin. Des te verder achterin, des te meer heb je te maken met het zgn. ‘Harmonica-effect’. Dat wil zeggen: men moet harder accelereren en harder remmen. Ben je dus nog niet zo bedreven in het rijden in een grote groep, kies dan een plek vóórin de groep; hier rijdt men het rustigst.
 • Wij houden met iedere rijder rekening
  Dit betekent dus dat als er iets gebeurt onderweg, iemand van de organisatie komt peilen wat de situatie is en eventueel assistentie biedt.
  Bij dringende zaken (denk aan ongeval, rijder met pech, onwelwording) zullen de verschillende Marshalls die in de stoet rijden de Road Captain inlichten. De organisatie heeft namelijk continu contact met elkaar. Er zal indien nodig gezorgd worden voor eerste hulp of het inseinen van hulpdiensten. Bij pechgevallen zal er gezorgd worden dat je veilig staat. De stoet kan in dat geval helaas niet wachten.
 • Gebruik tijdens de Ride4KiKa zoveel mogelijk je richtingaanwijzers en houd je spiegels in de gaten
  Laat zien wat je van plan bent te doen. Als er voor je mensen zijn die richting aangeven, dan zal het betekenen dat er afgeslagen wordt. Kopieer dit gedrag zodat ook de rijders achterin weten waar ze op kunnen rekenen.
  BELANGRIJK: Kijk regelmatig in je spiegels! Verkeersregelaars zullen, nadat ze hun taak bij een kruising hebben volbracht, de gehele stoet weer willen inhalen. Geef ze de ruimte!
 • Tijdens de Ride4KiKa wordt door de RoadCaptain handsignalen gegeven
  Volg deze handsignalen op en kopieer ze zodat de rijder achter jouw ook weet wat er gaande is. Er kan gewezen worden op steile drempels, ‘druppels’ (kleine drempels van rubber waar motorrijders mogelijk op uit kunnen glijden), obstakels (middengeleiders, wegversmallingen), modder of zand en dergelijke.
Veelgebruikte handsignalen tijdens het rijden.

Des te beter iedereen zich aan deze regels houdt des te veiliger kunnen we de rit rijden.


Bedankt en alvast een heel prettige rit toegewenst!

Het Ride4KiKa-Team