Extra route bestanden

Omdat een aantal mensen problemen heeft met de route bestanden in combinatie met hun navigatiesysteem, hierbij een aantal extra versies van dezelfde bestanden:

LET OP: De onderstaande bestanden zijn een aanvulling op de officiƫle bestanden op de route pagina en zijn alleen ter beschikking gesteld om te zien of deze beter werken. Ze zouden allemaal gelijk moeten zijn maar geven daarvoor geen garantie. In alle gevallen beslist de Road Captain (RC) wat de te volgen route is op basis van zijn navigatiesysteem.

Garmin (met dank aan Rob D. !!)

MyRoute App – GPX v1.1

MyRoute App – GPX v1.2

Conversie naar andere systemen vanuit MRA files (technisch verhaal)

In theorie bestaan alle GPX bestanden uit informatie op basis van het XML formaat. Echter, MyRouteApp (MRA) schrijft veel XML informatie weg naar 1 regel in het bestand (dus zonder <enter> tussen de elementen). In theorie is dit geen probleem voor een XML bestand, want deze doet niets met een <enter>. Echter, er zijn veel systemen die beperkt zijn op een maximaal aantal tekens per regel. Een regel met teveel informatie wordt daardoor niet verwerkt en het lijkt er voor de gebruiker op dat een bestand niet compleet is of corrupt is. Probeer je dus een MRA bestand op een Tom Tom te importeren, dan zal dit niet werken.

Alleen een handmatige aanpassing van het bestand door het plaatsen van een aantal <enter>s tussen de XML elementen kan een oplossing bieden. Ga uit van een maximale regelgrootte van 255 tekens of zet eenvoudig elk element op een aparte regel. Daarnaast moet er soms iets in de eerste regels van het bestand aangepast worden; exporteer hiervoor een van je bestaande bestanden en vergelijk de MRA versie met jouw eerste regels van het bestand (en pas zonodig aan). Helaas is een GPX op het ene systeem net even iets anders dan een GPX op het andere systeem.

De punten op mijn navigatie lopen niet over (de juiste) wegen

In theorie zou het midden van Amsterdam op elke kaart op dezelfde plek moeten liggen. Helaas zijn er verschillen tussen kaarten, soms maar een meter of twee maar dit kan genoeg zijn om je op een parallelweg te plaatsen in plaats van de hoofdweg. Dit ligt aan de kaartversie, de leverancier van de kaart en de interpretatie van de coordinaten vanuit het bestand op je kaart. Hier kunnen we niets aan doen helaas.